Sunday, July 22, 2012

လႊတ္ေတာ္မွာတင္ အခ်ိန္ကုန္မခံဖုိ႔ ေဒၚစု တုိက္တြန္း

လႊတ္ေတာ္မွာတင္ အခ်ိန္ကုန္မခံဖုိ႔ ေဒၚစု တုိက္တြန္း
လမ္းေဖာက္ေပးမွာလား တံတား ေဆာက္ေပးမွာလား
ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရတဲ့ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးမွာလား
ဆရာ၀န္မရွိလို႕ ခန္႕ထားေပးမွာလား
ေဆးရံုေဆာက္ေပးမွာလား
လယ္ယာေျမေတြ ျပန္ေပးမွာလား ေလ်ာ္ေၾကးေပးမွာလား
စသည္ျဖင့္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ားေတာင္းဆို တင္ျပေနၾကသည္မွာ မိမိတို႕ ၏ မူလ အလုပ္တာ၀န္ ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကဟန္တူသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္ မဟုတ္ပါ၏ေလာ။ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မိမိတို႕ ေစခိုင္းရမည့္ နိုင္ငံ၀န္ထမ္း မ်ားထံမွ ေတာင္ဆိုမူမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကကာ အခ်ိန္ကုန္လူပန္း အလုပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾက သျဖင့္ အခ်ိန္အကုန္မခံရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ေပသေလာ ဟု စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။
လမ္းမေဖာက္တဲ ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီး အား လမ္းေဖာက္ ေအာင္ ဥပေဒ ျပဳ ေပး ပါ။ေဆးရံုမေဆာက္တဲ့ က်န္မာေရး ၀န္ၿကီး ေဆးရံု ေဆာက္ေအာက္ ဥပေဒျဖင့္တားဆီးပါ လွ်င္ ထိုကဲ သို ႕ အျဖစ္မ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ပါ သို႕ ပါေသာေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျပဳျပင္ကာ ဥပေဒ ျပဳၾကပါ မင္းတိုင္ပင္အမတ္တို႕
ဒူေ၀ေ၀

က်ိဳးစားရပါဦးမည္

ဒီမိုကေရစီ
        ။    အေတြးအေခၚ ၊
        ။   အေလ့အက်င့္ ၊
        ။    လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊
        ။    စည္ကမ္း
        ။   အမူ အက်င့္
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ အမ်ားၾကီး က်ိဳးစားရပါဦးမည္။ သည္လိုဆိုေတာ့ ၀ိုင္း၀န္း အျပစ္တင္ၾကေလမည္လား။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ  ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး  မိမိတို႕ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခန္က႑ အသီးသီးတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾက ပါသည္ ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ သည္ အနာဂတ္ တြင္ မိမိတို႕ လက္ထဲ ေရာက္ရိွလာမည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲ ေသခ်ာလွပါသည္။
လြတ္လပ္ျခင္း တရားမွ်တျခင္း ဖိနွိပ္မူကင္းျခင္း တို႕ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အတိ ေလာက ကို  ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကေသာ ျပည္သူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ စည္းကမ္း အမူအက်င့္ အေတြးအေခၚ တို႕ကို ေျပာင္းလည္း ၾကလွ်င္ ပိုနီးေသာ လမ္းကို ေလွ်ာက္ရမည္မွာ အမုွန္ျဖစ္ေခ်သည္။ သို မဟုတ္လွ်င္ကား အျမင္နီးေသာ္လည္းခရီးေ၀ေနေပလိမ့္မည္ျဖစ္သတည္း။


Tuesday, July 17, 2012

ပုဒ္မ ၅ ည ဖ်က္သိမ္းဖုိ့ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္လက္ခံ

ပုဒ္မ ၅ ည ဖ်က္သိမ္းဖုိ့ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ့လြွႊတ္ေတာ္လက္ခံ

နိုင္ငံေရး

နိဳင္ငံေရး နွစ္မ်ိဳး ရွိသည္တဲ့။ တစ္ခုက ပါတီနိဳင္ငံေရး တစ္မ်ိဳးက အမ်ိဳး နိုင္ငံေရး။ ဘယ္အရာက အမွန္ျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ်မသိနိဳင္ ။ ေသခ်ာသည္က ကိုယ္က်ိဳးရွာ နိဳင္ငံေရးနွင့္ ကိုယ္က်ိဳးမရွာ နိဳင္ငံေရး ရွိသည္ဟု ဦး၀င္းခ်ိဳ ( လတ္တေလာ အိုးအိမ္ရံုးေရွ႕ တြင္ ဆႏျပေနသူ ကေျပာဖူးသည္။ သူဘယ္ကသိခဲ့သည္မသိ။ လက္ခံနိဳင္စရာ ရွိသည္။ ျဖစ္နိဳင္သည္ဟု ဆိုရမလိုပင္။
အဲသည့္ကိစ ကိုထားေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လည္း ေရးဖူးသည္ နိုင္ငံေရ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္တဲ့။
က်ေနာ္တိို႕ ေခာတ္တြင္ ဘာမသိ ညာမသိ နိင္ငံေရးေတြ လုပ္ခဲ့ရသည္။ ယခု တြင္ ပါတီနိဳင္ငံ ေရး တြင္ပါ၀င္ေသာလူတစ္ခ်ိဳ႕ (လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) က လြတ္ေတာ္တြက္ေမးခြန္းမ်ား ေမးေနၾကသည္။
မည္သည့္ ျမိဳ႕ နယ္ တြင္ တံတားက်ိဳးေနသည္။ ျပင္ေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိပါသလား။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဆရာ၀န္လစ္လစ္ေနသည္ ခန္႕ေပးမွာလား တဲ႕ ။  ေက်ာင္းေဆာက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိပါသလား
စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြ ထံ ေမးေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူႈ႕ အက်ိဴး ျပဳလုပ္ငန္းေတြ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသေယာင္။
ထိုအရာကို လႊတ္ေတာ္တြင္းနိိဳင္ငံေရး လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနိဳင္ငံေရး စသျဖင့္ ၾကားသိေနရသည္။
သို႕ေသာ္
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာ၀န္မွာ ဥပေဒျပဳေရးမဟုတ္ပါေလာ
လႊတ္ေတာ္ က ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးအရအဖြ႕ဲျဖစ္သည္ နိဳင္ငံေတာ္ သမတနွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးမွ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးတြင္ ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရသည္မဟုတ္ပါေလာ
ထိုအျပင္ ျပဌာန္းပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ ျဖင့္ ထိန္ေၾကာင္းရသည္မဟုတ္ပါေလာ
အာဏာသံုးရပ္ ကို အျပန္အလွန္ထိန္ေက်ာင္းလ်က္ နိဳင္ငံေတာ္ ကို တည္ေဆာက္ရသည္မဟုတ္ပါေလာ။
ထိုသို႕ မဟုတ္ပါပဲ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကို ဟိုဟာ လုပ္ေပးပါ သည္ဟာလုပ္ေပးပါ ဟိုဟာလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွသလား ဒီဟာလုပ္ေပးရန္ အစီစဥ္ရိွသလား ဆိုေသာ ကေလးဆန္ေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား ၏ တာ၀န္ ဟုတ္ပါ၏လာ း ဟု သံသယ ျဖစ္မိပါသည္။